پس از راه‌اندازی این سیستم در سال ۱۹۹۸، PNP تنها پذیرای ۴۰۰ مهاجر بود اما به دلیل موفقیت آن، اکنون پذیرای بیش از ۸۰ هزار مهاجر در سال است. دلیل افزایش تعداد پذیرش PNP در کانادا این است که دولت‌های فدرال و استانی آن را ابزاری موثر برای ارتقای توسعه اقتصادی کشور می‌دانند.