تا 28 فوریه 2025، اتباع خارجی که ویزیتور ویزا دارند، می‌توانند برای اجازه کار درخواست دهند. هر کسی که ویزیتور ویزا دارد و در حال حاضر در کانادا است به این معنی نیست که فقط با ارسال هر درخواستی به IRCC می تواند برای مجوز کار درخواست دهد. چنین دارندگان ویزای بازدید کننده علاقه مند باید تمام معیارهای مجوز کار، از جمله ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) یا پیشنهاد شغلی معتبر (در صورت ارائه، کار معاف از LMIA) توسط کارفرمای کانادایی را رعایت کنند. یک خط مشی عمومی موقت که ابتدا در سال 2020 اعلام شد، در 28 فوریه 2023 توسط وزیر مهاجرت سابق شان فریزر تمدید شد. طبق این سیاست، اتباع خارجی که به کانادا سفر می کنند و یک پیشنهاد شغلی معتبر دریافت می کنند، می توانند بدون خروج از کشور برای ویزای کار درخواست دهند و دریافت کنند. بازدیدکنندگانی که تحت این سیاست عمومی درخواست می‌کنند و در 12 ماه گذشته دارای مجوز کار بوده‌اند نیز می‌توانند درخواست مجوز موقت کار کنند تا زودتر کار برای کارفرمای جدید خود را شروع کنند.