مسافران می بایست از داشتن ویزای موقت معاف بوده و شرایط دیگری نیز داشته باشند. اکثر مسافران به کانادا به دلیل محدودیت های مسافرتی که در این کشور وجود داشت، در دوران همه گیری قادر به درخواست مجوز کار در بندر ورودی کانادا (POE) نبودند. اما در حال حاضر قادر به انجام این کار هستند، به شرط اینکه شرایط خاصی را برآورده کنند.