از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون، کانادا از ۷۲۵۷ نامزد PNP دعوت بعمل آورده است. همه کاندیدهای دعوت شده قبلاً نامزدی یک برنامه استانی (PNP) را دریافت کرده و حداقل ۷۸۲ امتیاز CRS را کسب کرده بودند. در این سری حداقل امتیازها بالا بود چراکه داوطلبان اکسپرس انتری زمانیکه نامزدی استانی دریافت می کنند، ۶۰۰ امتیاز بطور خودکار کسب می کنند. داوطلبانی که نامزدی استانی دریافت نکرده باشند، کمترین امتیاز پایه آنها ۱۸۲ خواهد بود. در دور قبل، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از ۹۱۹ نامزد PNP با حداقل امتیاز ۷۸۵ دعوت بعمل آورده بود. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، کانادا تنها ۶۴۷۰ کاندیدای اکسپرس انتری جهت ارائه درخواست مهاجرت دعوت بعمل آورد که این کندترین سه ماهه اول از زمان راه اندازی اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۵ بوده است.