دولت انتاریو امیدوار است که کارفرمایان را از درخواست تجربه کاری کانادایی در آگهی های شغلی یا فرم های درخواست منع کند. مقامات می گویند که امیدوارند این امر به پیشرفت نامزدهای واجد شرایط در روند مصاحبه کمک کند. در صورت تصویب، تغییرات در دسامبر 2023 اعمال خواهند شد. دیوید پیچینی، وزیر کار در بیانیه‌ای گفت: «برای مدت طولانی، بسیاری از افرادی که به کانادا می‌رسند به سمت مشاغل بن‌بستی سوق داده شده‌اند که برای آنها صلاحیت بیشتری دارند.» “ما باید اطمینان حاصل کنیم که این افراد می توانند مشاغلی با درآمد خوب و با ارزش پیدا کنند که به رفع کمبود نیروی کار کمک می کند.” قبل از این قانون، کارگران برای دریافت مجوز به حداقل یک سال تجربه کاری کانادایی در این زمینه نیاز داشتند. قانون جدید شامل واجد شرایط بودن برای برنامه نامزد مهاجر انتاریو (OINP) می‌شود که به دانشجویان بین‌المللی در برنامه‌های یکساله مدرک فارغ‌التحصیل کالج اجازه می‌دهد درخواست دهند. دولت گفت که امسال 16500 مهاجر از طریق OINP برای اقامت دائم نامزد شدند.