طبق آخرین گزارش سازمان آمار کانادا، جمعیت این کشور طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر افزایش داشته است که رکوردی استثنایی در نظر گرفته می‌شود، بر اساس برآوردهای جمعیتی منتشر شده توسط StatCan، بین ۱ ژانویه ۲۰۲۲ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۳، جمعیت کانادا ۱،۰۵۰،۱۱۰ نفر افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که این اولین بار در تاریخ کانادا است که طی ۱۲ ماه جمعیت آن بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین این بالاترین نرخ رشد سالانه جمعیت (۲.۷ درصد) از سال ۱۹۵۷، که نرخ رشد ۳.۳ درصدی در طول یک سال داشته است، می‌باشد. رشد دیده شده در سال گذشته بیشتر به خاطر افرایش مهاجرت بوده و کانادا از نظر رشد جمعیت ناشی از مهاجرت، پیشتاز بوده است.