پس از اینکه بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که نرخ بهره را افزایش خواهد داد،‌ حالا شش بانک بزرگ کشور نیز Prime Lending Rate را افزایش داده‌اند. گفته می‌شود این رقم بالاترین حد آن از سال ۲۰۰۱ تاکنون می‌باشد. شش بانک: TD ,Scotiabank ,RBC ,BMO ,CIBC ,National Bank نرخ Prime Lending Rate را ۰/۲۵ درصد افزایش داده‌اند و به ۶/۷ درصد رسانده‌اند.