تعداد والدین و مادربزرگ و پدربزرگ‌هایی که تحت برنامه مهاجرتی PGP به کانادا مهاجرت کرده‌اند، نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است. PGP: Parents & Grandparents Program