کانادایی ها در شش استان در سراسر کشور اکنون شاهد افزایش نرخ حداقل دستمزد ساعتی خواهند بود. این حرکت به دنبال جدول زمانی است که در آوریل امسال گزارش شده بود. فهرست زیر دقیقاً نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ساعتی در هر یک از شش استان تحت تأثیر تا یکشنبه گذشته (اول اکتبر 2023) چقدر افزایش یافته است. انتاریو: از 15.50 دلار به 16.55 دلار افزایش یافته است. مانیتوبا: افزایش از 14.15 دلار به 15.30 دلار. ساسکاچوان: از 13.00 دلار به 14.00 دلار افزایش یافته است (ساسکاچوان قبلاً اعلام کرده است که حداقل دستمزد خود را دوباره در اکتبر 2024 از 14 دلار به 15 دلار در ساعت افزایش خواهند داد). نوا اسکوشیا: از 14.50 دلار به 15.00 دلار افزایش یافت. نیوفاندلند و لابرادور: افزایش از 14.50 دلار به 15.00 دلار. جزیره پرنس ادوارد: از 14.50 دلار به 15 دلار.