دولت انتاریو از اول اکتبر ۲۰۲۳ حداقل دستمزد را به ۱۶.۵۵ دلار در ساعت افزایش می دهد. این رقم معادل ۶.۸ درصد افزایش نسبت به رقم کنونی ساعتی ۱۵.۵۰ دلار می‌باشد، میزان این افزایش در رابطه مستقیم با نرخ تورم است. دولت می گوید، افرادی که حداقل دستمزد را دریافت و ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند، دستمزدشان نزدیک به ۲۲۰۰ دلار در سال افزایش می‌یابد. دولت کانادا این افزایش دستمزد را به منظور تبدیل انتاریو به بهترین مکان برای زندگی، کار و تشکیل خانواده انجام داده است.