از صبح چهارشنبه و در پی به سرانجام نرسیدن مذاکرات بر سر درخواست‌های کارکنان، از افزایش حقوق گرفته تا انعطاف بیشتر برای دورکاری، بیش از ۱۵۵ هزار کارمند دولتی کار خود را رها کردند.