با اینکه پیش‌بینی می‌شد اعتصابات ادامه داشته باشد، توافقات اولیه‌ای برای بیش از ۱۲۰ هزار کارمند دولت حاصل شده و این کارمندان از امروز اول مِی، ساعت ۹ صبح در محل کار خود حاضر می‌شوند.