ده‌ها نفر از ایرانیان شهر Winnipeg در منیتوبا برای آگاه‌سازی در مورد مرگ مهسا امینی درپارلمان این شهر تجمع کردند. برگزار‌کنندگان این تجمع معتقد هستند که ایرانیان خارج از کشور پاسخ‌های مستقیمی از جمهوری اسلامی در مورد آنچه واقعاً برای امینی اتفاق افتاده است، دریافت نخواهند کرد.