همایون شجریان در تورنتو هم رکوردشکنی کرد و تمامی ۳ هزار و ۲۰۰ بلیت کنسرتش در این شهر کانادا طی ۲۴ ساعت به فروش رفت تا اجرای او بار دیگر تمدید شود.