وزیر کار انتاریو دولت را به سمت بخش خصوصی ترک می کند، فورد کابینه را تغییر می دهد مک ناتون سومین وزیری است که در این ماه از کابینه نخست‌وزیر داگ فورد استعفا می دهد مک ناتون در بیانیه‌ای صبح روز جمعه گفت که از وظایف کابینه خود استعفا می‌دهد و در روزهای آینده کرسی خود را ترک می کند. مک ناتون گفت: “این افتخار یک عمر خدمت به مردم انتاریو به عنوان وزیر کار، مهاجرت، آموزش و توسعه مهارت ها برای بیش از چهار سال بوده است.” من می‌خواهم عمیق‌ترین قدردانی خود را از مردم ابراز کنم. این افتخاری بود که از سال 2011 نماینده شما بودم. نخست وزیر داگ فورد در بیانیه خود گفت که از کار مک ناتون سپاسگزار است و افزود که او یکی از اعضای کلیدی دولت استانی است. فورد گفت: “او این تصمیم را بر اساس بهترین چیز برای خودش و خانواده اش در این مقطع از زندگی و حرفه اش گرفته است.” مک ناتون به مدت 12 سال MPP بوده است. بیشتر کار او به عنوان وزیر کار بر رسیدگی به کمبود نیروی کار استان و تشویق جوانان بیشتری برای ورود به مشاغل ماهر متمرکز بود.