بر اساس نظرسنجی موسسه NerdWallet، بسیاری از کانادایی ها تصمیم به خرید خانه دارند. افراد 18 تا 34 ساله و پس از آن افراد 35 تا 44 ساله مشتاق‌ترین گروه سنی برای ورود به بازار مسکن طی سه سال آینده هستند. طبق این گزارش خرید خانه برای دو سوم کانادایی‌ها (۶۷٪) اولویت است و تقریبا نیمی از کل پاسخ‌دهندگان (۴۳٪) اظهار داشتند که قصد دارند در پنج سال آینده خانه بخرند. حدود یک سوم پاسخ دهندگان (۳۴٪) می‌گویند که قصد خرید خانه دارند زیرا آن را سرمایه‌‌گذاری خوبی می‌ دانند اما ۲۰٪ اعلام کردند که قصد خرید خانه دارند تا در آینده به فرزندانشان برسد.