قرعه کشی جدید اکسپرس انتری 1000 دعوت نامه PR ارسال شد | 19 دسامبر امروز، یک قرعه کشی اکسپرس انتری که برای 10 شغل تجاری هدف گذاری شده بود، 1000 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم ارسال کرد. پس از توقف در ماه نوامبر 2023، این پنجمین دور دعوت نامه اکسپرس انتری برای ماه دسامبر است. دیروز، یک قرعه کشی عمومی (همه برنامه ها) اکسپرس انتری 1325 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم (PR) ارسال کرد. امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) در مقایسه با قرعه کشی مشابه قبلی Express Entry در 6 دسامبر 19 امتیاز کاهش می یابد.