در ماه ژوئیه، کانادا بیش از ۱۶ هزار دعوتنامۀ درخواست برای اقامت دائم (Invitations to Apply for Permanent Residence (ITAs)) در همه برنامه‌ها ارسال کرده است که اکسپرس انتری بیشترین تعداد دعوتنامه را داشته و پس از آن برنامه‌های نامزد استانی انتاریو، مانیتوبا، کبک، بریتیش کلمبیا، آلبرتا و جزیره پرنس ادوارد به‌ترتیب قرار گرفته‌اند.