وزیر اشتغال و توسعه نیروی کار دولت فدرال از حذف دائمی بهره برای وام های دانشجویی و کارآموزی کانادا تحت برنامه کمک مالی به دانشجویان خبر داده است. این اقدام باعث کاهش بار مالی جوانان کانادایی در شروع حرفه خود می‌شود. طبق برآورد دولت، این تغییر سالانه به بیش از ۱.۲ میلیون فارغ التحصیل پس از دبیرستان در کانادا کمک می‌کند. حذف بهره وام‌ها باعث صرفه‌جویی متوسط ۵۲۰ دلار در سال برای هر دانشجو می‌شود. طبق بودجه ۲۰۲۳، کمک‌های مالی دانشجویی برای آغاز سال تحصیلی یعنی از اول آگوست تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد که برای دانشجویان تمام‌وقت به حداکثر ۴۲۰۰ دلار می‌رسد. سقف وام دانشجویی بدون بهره کانادا از ۲۱۰ دلار به ۳۰۰ دلار در هفته افزایش خواهد یافت.