کانادا از ۱۷۵۰ کاندید اکسپرس‌انتری دعوت کرد تا در ۲۰ جولای برای اقامت دائم درخواست دهند، حداقل امتیاز در این دوره ۵۴۲ می‌باشد که ۱۵ امتیاز کمتر از قرعه‌کشی تمام برنامه‌های قبلی در ۶ جولای است، در آن زمان حداقل امتیاز ۵۵۷ بود.