کانادا اکنون به دنبال جذب بیش از ۴۳۰ هزار مهاجر در سال است. به گفته وزیر مهاجرت کانادا، سطح مهاجرت به این کشور بزودی از ۵۰۰ هزار نفر در سال فراتر خواهد رفت، اما هشدار داد که باید این افزایش‌ تعداد به روشی دقیق انجام شود که نیازهای جوامع در سراسر کشور را تامین کند.