فریزر، وزیر مهاجرت کانادا اخیرا اعلام کرده ۷۰۰ دانشجوی هندی که نامه پذیرش از دانشگاه‌شان جعلی بوده و قرار بود از کانادا اخراج شوند، اگر مشخص شود از این کلاهبرداری خبر نداشته‌اند، اخراج نخواهند شد. بنابراین برای دانشجویی که اثبات شده در این جعل مدرک دخالت نداشته، اجازه اقامت موقت صادر می‌شود و می‌تواند در کانادا بماند.