اکثریت ساکنان دائم جدید در کانادا از طریق برنامه‌های کلاس اقتصادی مانند برنامه‌ سیستم اکسپرس انتری مهاجرت می‌کنند. بر طبق برنامه ۳ ساله سطوح مهاجرت، آمار پذیرش اکسپرس انتری (متقاضیان اصلی، همسران و افراد تحت تکفل) به شرح زیر افزایش می‌یابد: _ ۸۲۸۸۰ نفر در سال ۲۰۲۳ _ ۱۰۹۰۲۰ نفر در سال ۲۰۲۴ _ ۱۱۴۰۰۰ در سال ۲۰۲۵