پذیرش پناهندگان و مهاجران کمپین‌های بشردوستانه در برنامه سطوح مهاجرت که توسط IRCC در روزهای گذشته اعلام شد، طی ۳ سال آینده کاهش خواهد یافت. کانادا شهرت دیرینه‌ای در ارائه پناهندگی به افراد آواره‌ای دارد که از موقعیت‌های ناامن در کشورهای خود فرار می‌کنند. در حال حاضر به دلیل تلاش‌های مداوم خود برای تکمیل چندین کمپین مانند استقبال از حدود ۴۰۰۰۰ پناهجو از افغانستان، اهدافی بزرگی در این راستا دارد.