آخرین قرعه کشی BC PNP در سال 2023 در 15 اوت 2023، بیش از 225 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم (PR) به طور کلی و هدفمند ارسال کرد. 169 دعوت نامه صادر شده است که به طور کلی همه مشاغل را هدف قرار می دهد، از جمله 35 مشاغل فنی تحت تمام جریان های مهاجرت مهارت های BC PNP و همچنین جریان های اکسپرس اینتری. علاوه بر این، 33 دعوت نامه برای پروفایل هایی با تجربه به عنوان مربیان و دستیاران دوران کودکی ارسال شده است (NOC 42202). علاوه بر این، 23 دعوت نامه در پروفایل های 39 شغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی هدف گذاری شده است.