دانستنی های مهاجرتی

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت

با یک جستجوی کوتاه در اینترنت مطمئنا به فهرست بلند بالایی در مورد بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت خواهید رسید. از شهرهای کوچک که در

چک لیست قبل از مهاجرت به کانادا

مهاجرت یک بخش کلیدی در رشد جامعه کانادا در طول تاریخ بوده است. جمعیت بیش از 40 میلیون نفری کانادا نشان دهنده ترکیبی فرهنگی، قومیتی