سیاوش شکریان

مدیرعامل

ارتباط:
siavash-shekrian-about

تحصیلات و صلاحیت‌ها

  • سردفتر اسناد رسمی در انتاریو، سال 2020
  • وکیل دادگستری در انتاریو، سال 2016
  • Juris Doctor از دانشگاه تورنتو، سال 2014
  • کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه تورنتو، سال 2008

عضویت‌های حرفه‌ای

  • عضو  (Law Society of Ontario (LSO
  • عضو  (Canadian Bar Association (CBA
  • عضو  (Ontario Bar Association (OBA
  • عضو  (International Bar Association (IBA
  • عضو  (Real Estate Council of Ontario (RECO
  • عضو (National Angel Capital Organization (NACO