نیلوفر دانشمند

مدیر برندینگ

ارتباط:

نیلوفر علاوه بر اینکه یک مهندس عمران، آشپز عالی و کیک بوکسور است، به طور ذاتی یک حلال مشکل نیز می‌باشد. چنانچه لازم باشد آماده است تا ضمن ارائه راه حل با هر چالش جدیدی که شغلش برای او ایجاد کند روبرو شود. اغلب برای ما سورپرایز دارد و با راه حل‌های

سریعی که ارائه می‌دهد روز ما را می‌سازد. علاوه بر این مایل است به دیگران کمک کند و آنها را خوشحال سازد. تمایل او برای کمک به مشتریان مجموعه ما اغلب توسط آنها مورد تقدیر قرار می‌گیرد. بی‌شک همراهی این مشکل‌گشای بزرگ با تیم ما از خوش اقبالی ماست.