ادیب طلوعی

مدیر دفتر تهران

ارتباط:

علاوه بر دارا بودن مدارک CELTA و TTC، ادیب دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با سابقه 15 سال تجربه در امر آموزش زبان انگلیسی نیز می‌باشد. در طول این مدت، او عشق به یادگیری و همچنین عشق به تدریس را در فراگیران خود پرورانده است. ادیب نوازنده ماهر و مدرس پیانو نیز می‌باشد. او ضمن تسلط بر هنر آموزش

موسیقی و آموزش زبان، به طور کلی از ظرافت‌های هنر تدریس به خوبی آگاه است. این امر او را قادر ساخته تا ضمن برقراری روابط دوستانه با افرادی که با آنها در تعامل است، در آنها حس اعتماد و نزدیکی ایجاد نماید و این دلیل همراهی او با تیم ماست.