ویزای کارآفرینی

اقامت دائم با کارآفرینی

رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی

کانادا با فراهم کردن برنامه‌های مهاجرتی بسیار سهل با مزیت‌های فراوان مقصد مناسبی برای کارآفرینان است؛ به همین دلیل رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی همواره بین مردم محبوب بوده است.

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار