ویزای کارآفرینی

اقامت دائم با کارآفرینی

رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی

در تجارت امروز دنیا کارآفرینی مزیّت به حساب می‌آید و به همین دلیل است که کشورهای مهاجر‌پذیر همواره در تلاش برای محیّا کردن شرایط بهتر برای کارآفرینان هستند.

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار