ویزای استارتاپ کانادا

اقامت دائم با کارآفرینی

رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی

کانادا با فراهم کردن برنامه‌های مهاجرتی بسیار سهل با مزیت‌های فراوان مقصد مناسبی برای کارآفرینان است؛ به همین دلیل رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی همواره بین مردم محبوب بوده است.

شرایط ویزای استارتاپ کانادا

برنامه ویزای استارتاپ کانادا

کشور کانادا یکی از چند ده کشور پیشرفته دنیا است که مهاجرت از طریق ویزای استارتاپ را در برنامه‌های خود دارد. اما چه چیزی باعث

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار