مهاجرت به کانادا ویزای کارآفرینی

اقامت موقت با ویزای کارآفرینی

اقامت موقت با ویزای کارآفرینی کانادا

درست است که هدف بیشینۀ مهاجران به کانادا دریافت اقامت دائم است، اما اقامت‌های موقتی که از طرق مختلف به دست می‌آیند نیز در این میان بسیار حائز اهمیت هستند.

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار