شرایط ویزای استارتاپ کانادا

شرایط ویزای استارتاپ کانادا

برنامه ویزای استارتاپ کانادا

کشور کانادا یکی از چند ده کشور پیشرفته دنیا است که مهاجرت از طریق ویزای استارتاپ را در برنامه‌های خود دارد. اما چه چیزی باعث

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار