اقامت دائم کانادا

اقامت موقت با ویزای کارآفرینی

اقامت موقت با ویزای کارآفرینی کانادا

درست است که هدف بیشینۀ مهاجران به کانادا دریافت اقامت دائم است، اما اقامت‌های موقتی که از طرق مختلف به دست می‌آیند نیز در این میان بسیار حائز اهمیت هستند.

اقامت دائم با کارآفرینی

رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی

در تجارت امروز دنیا کارآفرینی مزیّت به حساب می‌آید و به همین دلیل است که کشورهای مهاجر‌پذیر همواره در تلاش برای محیّا کردن شرایط بهتر برای کارآفرینان هستند.

برنامه خود اشتغالی فدرال

این برنامه مهاجرتی فدرال تنها افرادی با سابقه فعالیت های فرهنگی و ورزشی را هدف قرار می دهد. این سابقه می بایست یا در قالب

مجله دو زبانه
بیزمیگریشن

نخستین مجله الکترونیکی مهاجرت از طریق کسب و کار