پرسش و پاسخ‌های مهاجرتی

پاسخ به پرسش‌های شما درباره مهاجرت به کانادا

اگر کسی با روش خود اشتغالی وارد کانادا بشود، ولی از روش دیگری غیر از مهارت‌های فرهنگی و ورزشی که معرفی کرده درآمدزایی کند، آیا ممکن است اقامتش مورد بررسی قرار گیرد یا لغو شود؟

طبق قانون، وضعیت اقامت دائم (PR) هر کسی می تونه در شرایطی (مثل ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت) سلب بشه. برای مثال اگه در درخواست PR تحت برنامه FSE دانسته کاری رو برای گرفتن PR بهانه کنید و بعدا به کار دیگه ای مشغول بشین حتما اقامت دائم شما در ریسک جدی خواهد بود.

کسی که معماری داخلی خونده و سابقه کار هم داره، و البته خوداشتغال بوده، راهی هست برای اثبات کسب درآمد از این راه و آیا می‌توان از برنامه خوداشتغالی فدرال استفاده کرد؟

اگر حداقل 2 سال سابقه خود اشتغالی به عنوان یک معمار داخلی (NOC 5242) داشته باشید که بتونید با ارائه مدارک (قرارداد، صورتحساب، رسید های پرداخت ...) ثابتش کنید. برنامه خود اشتغالی فدرال می تونه براتون گزینه باشه.