پرسشنامه تکمیلی

در ابتدا تمام فیلد های از قبل پاسخ داده شده را به متقاضی مرور کنید تا از درستی آنها اطمینان حاصل شود.

وضعیت تاهل رابطه عرفی

وضعیت تاهل متاهل

اطلاعات تکمیلی زیر را راجع به همسر متقاضی اخذ نمایید:

فرزندان زیر 22 سال

فرزندان بالای 22 سال

متذکر شوید که فرزندان بالای 22 سال نمی توانند به عنوان dependant در پرونده مهاجرتی آنها قرار بگیرند لذا در صورت تمایل می بایست خود آنها مجزا پرسشنامه پر نموده و درخواست مشاوره دهند

شغل کارفرما 

سابقه کار

شغل خود اشتغال

تحصیلات 

لیسانس 

فوق لیسانس

دکترا

سابقه مالکیت کسب و کار 

اگر در فرم ذکر شده که متقاضی دارای سابقه مالکیت کسب و کار است، موارد زیر را بپرسید:

سابقه مدیریت کسب و کار 

اگر در فرم ذکر شده که متقاضی دارای سابقه مدیریت کسب و کار است، موارد زیر را بپرسید:

کسب و کار انتقالی به کانادا

اگر در فرم ذکر شده که متقاضی کسب و کار موجودی برای انتقال به کانادا دارد، بپرسید که آیا این کسب و کار همانی است که در قسمت شغل – خود اشتغالی توضیخ داده؟

استارت آپ برای انتقال به کانادا

اگر در فرم ذکر شده که متقاضی دارای استارت آپی برای انتقال به کاناداست

نمره زبان 

ویزای موقت کانادا 

اگر داشته باشد بپرسید که آیا دسترسی به مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت دارند یا خیر؟ خودشان اقدام کردند یا دیگری؟ 

سابقه Rejection

سابقه اقدام برای اقامت دائم

وضعیت سلامت و سو پیشینه و امنیتی

خویشاوندان و دوستان در کانادا

حساب کاربری در رسانه های اجتماعی

انتظارات از مشاوره تحصیلی 

سوالات 

مشاهدات