دادخواهی

ما در زمینه‌های مختلف اختلافات مربوط به قرارداد، اختلافات مشاركتی، اختلافات سهامداران و شرکتی و موارد دیگر در دادگاه فدرال دادخواهی انجام می‌دهیم.

مدیریت اختلافات

در هنگام وقوع یک اختلاف واقعی و یا شناسایی یک اختلاف احتمالی، به شما کمک می کنیم تا موارد نهایی وعوامل مؤثر را شناسایی و ارزیابی کنید.

داوری

ما موکلین را در مورد اختلافاتی که به داوری ارجاع داده می شوند در مقابل دادگاه های داوری مختلف نمایندگی خواهیم کرد.

مدیریت فعالانه ریسک

ما به شما کمک می کنیم تا ساختار تجاری خود را برای شناسایی ریسک های احتمالی ارزیابی و مدیریت کنید.

مدیریت اختلافات بزرگ

شناسایی و استخدام بهترین متخصص ها برای مدیریت دعاوى شما با مقیاس بزرگ و پیچیدگی زیاد

خرید و فروش کسب و کار

هنگام خرید وفروش یک کسب و کار، در زمینه های مختلف به شما مشاوره خواهیم داد تا بهترین تصمیم را بگیرید.

قانون فرانچایز

ما می توانیم با ارائه مشاوره در زمینه فرانچایز، به شما در توسعه کسب و کارتان در کشور کانادا کمک کنیم.

قانون کار و استخدام

ما در استخدام و تدوین قرارداد های کاری به شما مشاوره می دهیم تا بتوانید مسئولیت ها و وظایف نیرو های جذبی خود را مدیریت کنید.

Compliance

شما می توانید در زمینه compliance موقت (Ad-hoc) یا سیستماتیک از مشاوره و خدمات ما استفاده کنید.