اقامت موقت با ویزای کارآفرینی کانادا

اقامت موقت با ویزای کارآفرینی

درست است که هدف بیشینۀ مهاجران به کانادا دریافت اقامت دائم است، اما اقامت‌های موقتی که از طرق مختلف به دست می‌آیند نیز در این میان بسیار حائز اهمیت هستند.

رسیدن به اقامت دائم از طریق کارآفرینی

اقامت دائم با کارآفرینی

در تجارت امروز دنیا کارآفرینی مزیّت به حساب می‌آید و به همین دلیل است که کشورهای مهاجر‌پذیر همواره در تلاش برای محیّا کردن شرایط بهتر برای کارآفرینان هستند.