مجید نیکویی

مشاور ارشد

ارتباط:
majid-nikouei-about

مجید دارای دکترای حقوق عمومی است و به عنوان وکیل پایه یک سال‌ها در ایران به کار وکالت مشغول بوده است. درحال حاضر دانشجوی دکترای علوم قضایی در یکی از دانشکده‌های مطرح حقوق کاناداست. آنچه که برای او مهم است در وهله اول مهارت و صداقت اخلاقی است نه القاب و عناوین. او در رشته خود فرد بسیار مسلطی است و از طرفی نماد تواضع، صبر و توجه است. ضمن ارائه بازخورد به مراجعه‌کنندگان خود، مجید با آنها ارتباط قوی برقرار می‌کند و خود را در پرونده‌های آنها دخیل می‌سازد و برای آنها همیشه در دسترس است. بدون شک حضور او در تیم ما یک غنیمت می باشد.