درباره شرکت حقوقی شِکریان

پخش ویدیو

اعتبارمان را برایتان خرج می کنیم.

SHEKARIAN LAW PROFESSIONAL CORPORATION یک شرکت حرفه ای ثبت شده در استان انتاریو است که ذیل ماده 61.0.1 از آیین نامه هفتم بخش دوم قانون انجمن های حقوقی، دارای مجوز رسمی ارائه خدمات حقوقی و خدمات وابسته به آن از طرف کانون وکلای استان انتاریو می باشد.

پخش ویدیو

راستگو و شفافیم.

پخش ویدیو

قانونمندیم چون باورش داریم.

پخش ویدیو

بخشیدن وظیفه ماست.

پخش ویدیو

انتخاب می کنیم با چه کسی کار کنیم.

فصل کانادایی 

یکشنبه ها با سیاوش شِکریان

فصل کانادیی برنامه ای اینترنتی با میزبانی سیاوش شکریان، مدیرعامل و وکیل ارشد شرکت حقوقی شکریان است که در روزهای یکشنه ضبط و پخش خواهد شد. سیاوش در این برنامه به سوالات از پیش ارسال شده شما پاسخ خواهد داد.

ما را در این رسانه ها دنبال کنید.